Oprema za rezanje papaka

    U opremu za rezanje papaka spada:

1. Boks za fiksiranje životinje
2. Ular za izvođenje životinje
3. Klešta za skraćivanje papaka
4. Makaze za skidanje viška svih ivica papaka
5. Garnitura specijalnih noževa (rajsera) za sečenje papaka više modela
6. Turpija
7. Električna brusilica sa reznom pločom za grubo skidanja rožine papka
8. Električna brusilica sa reznom pločom za fino skidanje rožine papka
9. Široke trake za fiksiranje nogu krave u boksu
10. Potrebni produžni kablovi
11. Lampe za osvetljenje za noćni rad
12. Specijalan sprej za papke
13. Masti za spoljnu upotrebu za papke
14. Čizma dezikfentant
15. Zaštitna kecelja
16. Zaštitna maska
17. Zaštitna rukavica

Boks za fiksiranje životinje

Boks ručne izrade Boks ručne izrade
Boks ručne izrade Boks ručne izrade
TOP5 TOP5
TOP5 TOP5
TOP5 Pomoćni alati
TOP5 Pomoćni alati
Brusne ploče Znanje na poklon
Brusne ploče Znanje na poklon
Znanje na poklon Sve je u krupnom planu
Znanje na poklon Sve je u krupnom planu
Šampionka TOP5
Šampionka TOP5
TOP5 Pretvarač napona 12/220V
TOP5 Pretvarač napona 12/220V